1. Algemeen

 • Zich als lid inschrijven, betekent dat dit huisreglement gekend en aanvaard is.
 • Onze dansers kleden zich om in de daarvoor voorziene kleedkamers. Sportschoenen worden ook dan pas aangedaan (geen buitenschoenen in de zaal).
 • Gelieve de kleedkamers telkens netjes achter te laten.
 • Alleen de ouders van onze jongste dansers zijn toegelaten in de kleedkamers i.v.m. hulp bij het omkleden.
 • De danszaal is enkel toegankelijk voor onze dansers. Mogen wij ouders vriendelijk vragen de danszaal tijdens de les niet te betreden.
 • Onze dansers komen op tijd naar iedere les. Een goede start / opwarming van de les is essentieel om blessures te voorkomen.
 • Het maken van filmopnames tijdens de les is niet toegestaan zonder uitdrukkelijk toestemming van een docent. Het online plaatsen van beeldmateriaal gebeurt eveneens pas na toestemming.
 • Beelden die door Dansstudio AIM vzw worden genomen, kunnen voor publieke doeleinden worden gebruikt. Alle leden worden verondersteld hiermee stilzwijgend toe te stemmen (tenzij uitdrukkelijk meegedeeld).
 • Om veiligheidsoverwegingen vragen wij ouders om onze jongste dansers op te halen in de hal van het sportcomplex.
 • In de danszaal wordt niet gegeten. Enkel flesjes water zijn toegestaan.
 • Dansers schrijven zich in in de juiste leeftijdscategorie, tenzij een docent hier anders over beslist. Wij vragen respect te hebben voor de selectie die wij maken voor elke danser en er van uit te gaan dat elke keuze in het belang van de danser wordt genomen onder professioneel besluit van onze docent(en).
 • Wij hebben respect voor elkaar. Klachten kunnen steeds gemeld worden via info@dansstudioaim.be. Wij blijven ten alle tijde op een correcte manier met elkaar omgaan.
 • Bij afwezigheid van een docent zal in eerste plaats telkens voor vervanging worden gezorgd. Indien die niet mogelijk is wordt de desbetreffende les op een later moment ingehaald. Kan je er dan niet zijn, is terugbetaling niet mogelijk.
 • Gelieve onze docenten vrij te laten in hun artistieke keuzes binnen elke les. Ouders hebben hier geen enkele inspraak in.

2. Lidgelden

 • Het volledige inschrijvingsgeld dient betaald te zijn voor aanvang van de 2e les (proefles niet inbegrepen). Indien dit niet tijdig gebeurt, zal toezegging tot de volgende les ontzegd worden.
 • Betaalde inschrijvingsgelden kunnen onder geen enkel beding worden teruggevorderd. Mits voorlegging van een geldig doktersattest kunnen langdurige gemiste lessen (> 4 lessen na elkaar) worden overgedragen naar een volgend seizoen. Het lidgeld (verzekering + administratie) wordt nooit terugbetaald.
 • Per dansstijl kan telkens 1 proefles worden gevolgd.
 • Alle leden van Dansstudio Art In Motion vzw betalen 1x/jaar een bijdrage van €12 voor verzekering en administratie bovenop het inschrijvingsgeld. Hiermee zijn onze dansers verzekerd in de dansles, alsook op de heen- en terugrit.
 • Bij onvoldoende inschrijvingen van 1 of meerdere lessen hebben wij het recht deze les(sen) te annuleren. Uiteraard worden deze lessen terugbetaald.
 • Op al onze selectielessen gelden geen kortingen. Voor selectielessen van 1 uur betaal je €175 en voor selectielessen van 1,5 uur betaal je €220. Dansers zijn nooit verplicht tot aankoop van een kostuum. Kledij wordt door de dansschool voorzien.

3. Kledij

 • Kledij en schoeisel dienen aangepast te zijn aan de gevolgde dansles. Kledingvoorschriften kunnen worden nagegaan op de website.
 • Voor alle lessen geldt: haren uit het gezicht (tenzij anders meegedeeld). Onze klassieke dansers doen hun haren in een strakke dot.
 • Sieraden (ringen, halskettingen, armbanden, …) worden niet gedragen tijdens de dansles. Deze kunnen jezelf en andere dansers verwonden en beperken je bewegingsvrijheid.